Pałac w Gałowie architektura

Portfolio

Pałac w Gałowie

Cykl zdjęć architektury zabytkowej w ruinach pałacu, w Gałowie pod Wrocławiem...
"Nawet zamkom z bajki przydaje się warstwa świeżej farby." H. Marukami

Rys historyczny

Dokumenty sądowe z 1561 roku wzmiankują o pałacu, przypisując ich posiadanie rodzinie von Seidlitzów. Około roku 1780 powstała rycina upamiętniająca dawny wygląd pałacu.

Na elewacji ruin pałacu nadal widnieją herby rodów, będących dawniej właścicielami posiadłości: rodu von Roeder oraz rodu von Bonin. Powstały one ku upamiętnieniu związku Albrechta Karla von Roeder oraz Elisabeth von Bonin[2].

Pałac w obecnej formie został wybudowany w XIX wieku, przechodził również przebudowę na początku XX wieku[2].

W latach `70 XX wieku budynek był częściowo zamieszkały, a zarząd nad nim sprawował PGR. W roku 1998 celowe podpalenie dachu doprowadziło pałac do zupełnej ruiny, w której znajduje się po dziś dzień[2].

Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park z drugiej połowy XIX w.
(Źródło – Wikipedia)

Nasza obecność

Grupa fotograficzna Migawka, weszła we współpracę z fundacją, która powstała w celu ocalenia tego zabytku.

W zamian za dokumentację architektoniczną, mieliśmy szansę wykonać sesję portretową w otoczeniu pałacowym. Samo wnętrze pałacu, było niedostępne, ze względu na groźbę zawalenia. Do dyspozycji dostaliśmy budynki gospodarcze, otaczający park i bliskie okolice pałacu.